Relacje inwestorskie

Sakana S.A. jest polską spółka zarządzającą markami gastronomicznymi segmentu premium. Sakana tworzy unikatowe koncepcje gastronomiczne, które z powodzeniem mogą być implementowane na lokalnym rynku jak i na rynkach zagranicznych.

Sukces marki ,,Sakana Sushi Bar” stanowi solidne podwaliny pod rozwój firmy. Dzisiaj ambicją Sakana S.A. wraz z rozwojem własnej sieci jest stworzenie nowych możliwości biznesowych poprzez rozbudowanie własnych marek na rynkach lokalnych jak również poszerzenia własnego portfolio przez nowe kanały w szczególności ofertę franchisingową na dotychczasowe jaki i nowe marki.

Obecnie Sakana S.A. zarządza restauracjami w całej Polsce.

Czy spółka zamierza zmienić rynek notowań z NC na rynek podstawowy?
Obecnie spółka nie podejmuje działań w celu przeniesienia notowań na rynek podstawowy. Nie wykluczamy jednak, że takie działania będą podejmowane w przyszłości.

Czy spółka planuje nowe emisje w najbliższym czasie?
Obecnie spółka nie planuje nowych emisji akcji.

Czy spółka zamierza działać na zagranicznych rynkach?
Wprowadzenie oferty franszyzowej na marki znajdujące się w ofercie Sakana otwiera możliwość działania na rynkach zagranicznych.

Czy Sakana udziela licencji franszyzowych na swoje restauracje?
Obecnie zgodnie z strategia naszej spółki wszystkie marki znajdujące się w ofercie będą dostępne w formule licencyjnej. Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru partnerów franszyzowych i lokalizacji na nowe projekty.

Władze Spółki

Katarzyna Skórczyńska – z wykształcenia mgr. inż. architekt, wieloletni pracownik, menadżer i Prezes restauracji Sakana w Warszawie, na Burakowskiej i Moliera. W 2023 roku zaangażowana w proces wsparcia i organizacji restauracji Sakana w Browarach Warszawskich i w Gdańsku, a także w kontrolę i wsparcie restauracji w Katowicach. Powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sakana S.A. w dniu 31 października 2023.

Rada Nadzorcza

Marcin Rylski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Sakana S.A. – absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest założycielem i współautorem konceptu sieci Sakana. Posiada pakiet akcji spółki i przez wiele lat pełnił w niej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki przez NWZA w dniu 18 kwietnia 2019r.

Tomasz Romanik – magister prawa, ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2000 związany z działalnością gastronomiczną, założyciel i twórca konceptu Sakana Sushi Bar. Posiada pakiet akcji spółki i przez wiele lat pełnił w niej funkcję Prezesa Zarządu. Powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki przez NWZA w dniu 18 kwietnia 2019r.

Aleksander Diakonow – radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych pod nr WA-8273, ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w czołowych kancelariach prawniczych działających na rynku polskim, ale także jako prawnik w spółkach prawa handlowego. Jako radca prawny w ramach własnej kancelarii działa od 2012 roku. Członkiem Rady Nadzorczej SAKANA SA jest od czerwca 2017.

Khadi Abdel Samad – absolwent Wyższej Akademii Morskiej w Murmańsku, właściciel spółki, Prezes Zarządu MuuMuu Sp. z o.o., prowadzący restaurację na ul. Moliera w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej Sakana S.A. od dnia 24 czerwca 2019 r.

Sylwia Adi – Członek Rady Nadzorczej SAKANA S.A. powołana przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 r. Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność tłumaczeniowa. Od 2004 roku jest związana z branżą gastronomiczną działając w organach zarządzających Spółek związanych z gastronomią. Uprzednio powoływana do organów Sakana S.A. jako Członek RN i jako Prezes Zarządu w okresie od 18 kwietnia 2019 r. do 29 lipca 2019 roku.

Akcjonariusz % akcji i głosów po emisji
Anas Salahadin Adi 39,19%
IT Payment Solutions Sp. z o.o. 39,19%
Marcin Rylski 6,84%
Tomasz Romanik 6,78%
Pozostali 8,00%
Raporty okresowe – ROCZNE Raporty okresowe – PÓŁROCZNE Raporty okresowe – KWARTALNE
2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11-07-2023 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 20-06-2022 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30-06-2021 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27-08-2020 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24-06-2019 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 20-06-2018 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19-06-2017
2023 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30-11-2023 2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4-08-2021 2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24-09-2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 18-04-2019 2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21-12-2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28-05-2018 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23-10-2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26-04-2017

NWAI Dom Maklerski S.A. 
ul. Nowy Świat 64 
00-357 Warszawa 
Adres strony internetowej: https://www.nwai.pl

Relacje Inwestorskie i kontakt z mediami

Prezes Zarządu – Katarzyna Skórzyńska


tel. 22 636 01 07

e-mail: biuro@sakana.pl

Close Menu