Relacje inwestorskie
Sakana S.A. jest polską spółka zarządzającą markami gastronomicznymi segmentu premium. Sakana tworzy unikatowe koncepcje gastronomiczne, które z powodzeniem mogą być implementowane na lokalnym rynku jak i na rynkach zagranicznych.

Sukces marki ,,Sakana Sushi Bar” stanowi solidne podwaliny pod rozwój firmy. Dzisiaj ambicją Sakana S.A. wraz z rozwojem własnej sieci jest stworzenie nowych możliwości biznesowych poprzez rozbudowanie własnych marek na rynkach lokalnych jak również poszerzenia własnego portfolio przez nowe kanały w szczególności ofertę franchisingową na dotychczasowe jaki i nowe marki.

Obecnie Sakana S.A. zarządza restauracjami w całej Polsce.

Data debiutu Spółki na rynku NewConnect to 8 maja 2008 roku. Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą, ponieważ nie jest do tego zobowiązana.

Czy spółka zamierza zmienić rynek notowań z NC na rynek podstawowy?
Obecnie spółka nie podejmuje działań w celu przeniesienia notowań na rynek podstawowy. Nie wykluczamy jednak, że takie działania będą podejmowane w przyszłości.

Czy spółka planuje nowe emisje w najbliższym czasie?
Obecnie spółka nie planuje nowych emisji akcji.

Czy spółka zamierza działać na zagranicznych rynkach?
Wprowadzenie oferty franszyzowej na marki znajdujące się w ofercie Sakana otwiera możliwość działania na rynkach zagranicznych.

Czy Sakana udziela licencji franszyzowych na swoje restauracje?
Obecnie zgodnie z strategia naszej spółki wszystkie marki znajdujące się w ofercie będą dostępne w formule licencyjnej. Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru partnerów franszyzowych i lokalizacji na nowe projekty.

Władze Spółki

Katarzyna Skórczyńska – z wykształcenia mgr. inż. architekt, wieloletni pracownik, menadżer i Prezes restauracji Sakana w Warszawie, na Burakowskiej i Moliera. W 2023 roku zaangażowana w proces wsparcia i organizacji restauracji Sakana w Browarach Warszawskich i w Gdańsku, a także w kontrolę i wsparcie restauracji w Katowicach. Powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sakana S.A. w dniu 31 października 2023.

Rada Nadzorcza

Marcin Rylski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Sakana S.A. – absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest założycielem i współautorem konceptu sieci Sakana. Posiada pakiet akcji spółki i przez wiele lat pełnił w niej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki przez NWZA w dniu 18 kwietnia 2019r.
Akcjonariusz powyżej 5%.

Tomasz Romanik – magister prawa, ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2000 związany z działalnością gastronomiczną, założyciel i twórca konceptu Sakana Sushi Bar. Posiada pakiet akcji spółki i przez wiele lat pełnił w niej funkcję Prezesa Zarządu. Powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki przez NWZA w dniu 18 kwietnia 2019r.
Akcjonariusz powyżej 5%.

Aleksander Diakonow – radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych pod nr WA-8273, ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w czołowych kancelariach prawniczych działających na rynku polskim, ale także jako prawnik w spółkach prawa handlowego. Jako radca prawny w ramach własnej kancelarii działa od 2012 roku. Członkiem Rady Nadzorczej SAKANA SA jest od czerwca 2017.

Khadi Abdel Samad – absolwent Wyższej Akademii Morskiej w Murmańsku, właściciel spółki, Prezes Zarządu MuuMuu Sp. z o.o., prowadzący restaurację na ul. Moliera w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej Sakana S.A. od dnia 24 czerwca 2019 r.

Sylwia Adi – Członek Rady Nadzorczej SAKANA S.A. powołana przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 r. Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność tłumaczeniowa. Od 2004 roku jest związana z branżą gastronomiczną działając w organach zarządzających Spółek związanych z gastronomią. Uprzednio powoływana do organów Sakana S.A. jako Członek RN i jako Prezes Zarządu w okresie od 18 kwietnia 2019 r. do 29 lipca 2019 roku. Pani Sylwia Adi jest małżonką akcjonariusza Pana Anasa Adi, który posiada 39,19% akcji Spółki.  
Akcjonariusz % akcji i głosów po emisji
Anas Salahadin Adi 39,19%
IT Payment Solutions Sp. z o.o. 39,19%
Marcin Rylski 6,84%
Tomasz Romanik 6,78%
Pozostali 8,00%
Raporty okresowe – ROCZNE Raporty okresowe – PÓŁROCZNE Raporty okresowe – KWARTALNE
2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27-06-2024 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11-07-2023 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 20-06-2022 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30-06-2021 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27-08-2020 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24-06-2019 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 20-06-2018 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19-06-2017
2023 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30-11-2023 2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4-08-2021 2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24-09-2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 18-04-2019 2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21-12-2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28-05-2018 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23-10-2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26-04-2017
NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Adres strony internetowej: https://www.nwai.pl

Data debiutu Spółki na rynku NewConnect to 8 maja 2008 roku. Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą, ponieważ nie jest do tego zobowiązana.

Relacje Inwestorskie i kontakt z mediami

Prezes Zarządu – Katarzyna Skórczyńska


e-mail: biuro@sakana.pl

Spółki zależne

Sakana Sushi Bar to restauracje o profilu japońskim, z ofertą skierowana do klientów ceniących zdrowy styl życia i odżywiania, świadomych zdrowotnych walorów japońskiej kuchni. Dynamicznie rozwijający się rynek sushi w Polsce, do którego w dużym stopniu przyczyniły się restauracje Sakana Sushi Bar, stał się ciekawą alternatywą dla tradycyjnej kuchni europejskiej – szeroko oferowanej na rynku polskim. Charakterystyczny, spójny wystrój lokali, rozpoznawalna, silna marka i konsekwentna polityka wizerunkowa leżą u podstaw filozofii działania sieci.

TKM INVESTMENT Sp. z o. o. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Przyczółkowa 221 lok. B.1.2, 02-962 Warszawa. W dniu 15.11.2003 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000179737. Spółce został nadany numer NIP: 113-25-203-46 oraz REGON: 015599264. W ramach strategii Sakana S.A. spółka zależna prowadzi restaurację pod marką Sakana Sushi and Sticks w Warszawie w centrum handlowym VisaVis. Lokal działa od 16 października 2019 r. Wysokość kapitału podstawowego 494.000,00 zł. Udział SAKANA S. A. w kapitale podstawowym wynosi 100 %.

Tokyo – Barcelona Sp. z o. o. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Moliera 4/6. W dniu 26 października 2017 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700799. Spółce został nadany numer NIP: 5252727508 oraz REGON: 368601800. Spółka TOKYO-BARCELONA Sp. z o. o. jest podmiotem zarządzającym restauracją przy ul. Moliera w Warszawie działającą pod marką Sakana Sushi and Sticks Wysokość kapitału podstawowego Spółki wynosi 6.000,00 zł. Udział SAKANA S. A. w kapitale podstawowym wynosi 50 % (nominalna wartość udziałów SAKANA S. A. wynosi 3.000,00 zł).

Tokyo – Barcelona Sp. z o. o. Sp. k. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Moliera 4/6 W dniu 10 listopada 2017 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000703396. Spółce został nadany numer NIP: 5252728749 oraz REGON: 368733714. Spółka TOKYO-BARCELONA Sp. z o. o. Sp. k. prowadzi działalności gastronomiczną przy ul. Moliera 4/6, pod marką Sakana Sushi and Sticks należącą do Sakana S.A. w Warszawie.

SAKANA RESTAURANT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7, 01-066 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525797, REGON 147467103, NIP 5252596673, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł. Spółka celowa dedykowana do zarządzania i prowadzenia restauracji w Warszawie przy ul. Burakowskiej pod marką– Sakana Sushi Bar. Sakana S.A. posiada 100% udziałów w spółce Sakana Restaurant Sp. z o.o.

PARK CLUB RESTAURACJA SP. Z.O.O. z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-085 Katowice, ulica Mickiewicza nr 21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707092, o nadanych numerach REGON 368902513 i NIP 6342915125 Sakana S.A. posiada 49% udziałów, jest to spółka celowa dedykowana do prowadzenia i zarządzania działalnością gastronomiczną pod marką Sakana Sushi and Sticks, należącą do Sakana S.A. w Krakowie przy ul. 3 Maja 9. Sakana S.A. posiada 49% udziałów w spółce PARK CLUB RESTAURACJA Sp. z o.o.

PARK CLUB RESTAURACJA SP. Z.O.O. S.K. z siedzibą w Katowicach (40 – 085), ul. A. Mickiewicza 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000728963, NIP: 6342928932, REGON: 380081490. Sakana S.A. posiada 49% udziałów. Spółka jest operatorem restauracji działającej pod marką Sakana Sushi and Sticks w Krakowie przy ul. 3 Maja 9.

K6 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-527), ul. Gawronów 6/4, zarejestrowana 30.07.2021 roku w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000914216. Numer NIP: 389576968, REGON: 9542829231. Sakana S.A. objęła 70% udziałów spółki, która dedykowana jest do zarządzania i prowadzenia restauracji pod marką Sakana Sushi and Sticks w Katowicach. Restauracja została uruchomiona 12 kwietnia 2022 roku.

STM Sp. z o.o. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Zgoda 5/8. W dniu 10.08.2012 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000428650. Spółce został nadany numer NIP: 1132857784 oraz REGON: 146254693. Spółka w okresie od lipca 2021 r. do końca roku 2023 nie prowadziła działalności operacyjnej. Spółka od stycznia 2024 r. jest operatorem restauracji Sakana Sushi Bar w Katowicach, przy ul. Mielęckiego 6. Wysokość kapitału podstawowego 5.000,00 zł. Udział SAKANA S. A. w kapitale podstawowym wynosi 100,00 %.

UMI Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie 00-018, ul. Zgoda 5/8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000993677, NIP 5252925817, REGON 523256499. Sakana S.A. w dniu 23 listopada 2022 roku nabyła 80% udziałów Spółki za kwotę 4 tys. zł. Spółka jest dedykowana do uruchomienia i prowadzenia restauracji działającej pod marką Sakana w Gdańsku. Sakana Sushi Bar w Food hall Montownia działa od 22 czerwca 2023 r.

K7 Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie 00-018, ul. Zgoda 5/8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0001019779, NIP 5252944476, REGON 524499838. Sakana S.A. w dniu 30 stycznia 2023 roku nabyła 35% udziałów Spółki za kwotę 1.750,00 zł. Spółka jest dedykowana do prowadzenia restauracji działającej pod marką Sakana Sushi Bar w lokalizacji Browary Warszawskie. Restauracja została otwarta dla klientów 19 kwietnia 2023 roku.

Sakana S.A. wyłączyła z konsolidacji Spółki: Tokyo-Barcelona Sp. z o. o., TOKYO-BARCELONA Sp. z o. o. Sp. k., PARK CLUB RESTAURACJA Sp. z o. o., PARK CLUB RESTAURACJA Sp. z o. o. Sp. K. (restauracja na Moliera 4/6 w Warszawie) oraz K7 Sp. z o.o. (Browary Warszawskie) na mocy art. 57 ustawy o rachunkowości z powodu występowania ograniczeńw sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto oraz które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką.
Close Menu