Relacje inwestorskie

Sakana S.A. jest polską spółka zarządzającą markami gastronomicznymi segmentu premium. Sakana tworzy unikatowe koncepcje gastronomiczne, które z powodzeniem mogą być implementowane na lokalnym rynku jak i na rynkach zagranicznych.

Sukces marki ,,Sakana Sushi Bar” stanowi solidne podwaliny pod rozwój firmy. Dzisiaj ambicją Sakana S.A. wraz z rozwojem własnej sieci jest stworzenie nowych możliwości biznesowych poprzez rozbudowanie własnych marek na rynkach lokalnych jak również poszerzenia własnego portfolio przez nowe kanały w szczególności ofertę franchisingową na dotychczasowe jaki i nowe marki.

Obecnie Sakana S.A. zarządza restauracjami w całej Polsce.

Czy spółka zamierza zmienić rynek notowań z NC na rynek podstawowy?
Obecnie spółka nie podejmuje działań w celu przeniesienia notowań na rynek podstawowy. Nie wykluczamy jednak, że takie działania będą podejmowane w przyszłości.

Czy spółka planuje nowe emisje w najbliższym czasie?
Obecnie spółka nie planuje nowych emisji akcji.

Czy spółka zamierza działać na zagranicznych rynkach?
Wprowadzenie oferty franszyzowej na marki znajdujące się w ofercie Sakana otwiera możliwość działania na rynkach zagranicznych.

Czy Sakana udziela licencji franszyzowych na swoje restauracje?
Obecnie zgodnie z strategia naszej spółki wszystkie marki znajdujące się w ofercie będą dostępne w formule licencyjnej. Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru partnerów franszyzowych i lokalizacji na nowe projekty.

Władze Spółki

Sylwia Adi – Prezes Zarządu SAKANA S.A powołana przez Radę Nadzorczą Spółki 18 kwietnia 2019 r. Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność tłumaczeniowa. Od 2004 roku jest związana z branżą gastronomiczną działając w organach zarządzających Spółek związanych z gastronomią.

Rada Nadzorcza

Anas Adi – absolwent Wyższej Akademii Morskiej w Murmańsku. Od 1995 roku zaangażowany w projekty branży gastronomicznej jako współwłaściciel, dyrektorzarządzający, kreator różnych konceptów w Polsce i za granicą, m.in. AZIA, HANASUSHI, LAMAISON. Główny akcjonariusz Sakana S.A. Powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki przez NWZA w dniu 18 kwietnia 2019r.

Tomasz Romanik – magister prawa, ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2000 związany z działalnością gastronomiczną, założyciel i twórca konceptu Sakana Sushi Bar. Posiada pakiet akcji spółki i przez wiele lat pełnił w niej funkcję Prezesa Zarządu. Powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki przez NWZA w dniu 18 kwietnia 2019r.

Marcin Rylski – absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest założycielem i współautorem konceptu sieci Sakana. Posiada pakiet akcji spółki i przez wiele lat pełnił w niej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki przez NWZA w dniu 18 kwietnia 2019r.

Aleksander Diakonow – radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych pod nr WA-8273, ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w czołowych kancelariach prawniczych działających na rynku polskim, ale także jako prawnik w spółkach prawa handlowego. Jako radca prawny w ramach własnej kancelarii działa od 2012 roku. Członkiem Rady Nadzorczej SAKANA SA jest od czerwca 2017.

Daniel Jarząb – absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie oraz psychologii w zarządzaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla takich koncernów jak Toyota, BMW, Porsche. Przedsiębiorca działający na wielu płaszczyznach biznesowych. Jedną z nich jest gastronomia. Jest właścicielem restauracji Sushi działającej od 10 lat we Wrocławiu. Powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki przez NWZA w dniu 18 kwietnia 2019r.

Informacje dotyczące powiązań pomiędzy członkami organów Spółki

Pomiędzy członkami organów zarządzających Spółki występują następujące powiązania rodzinne: Pani Sylwia Adi, pełniąca funkcję Prezes Zarządu pozostaje w związku małżeńskim z Panem Anas Adi, będącym członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Pan Anas Adi, posiada 72,18 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 72,18 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
Akcjonariusz % akcji i głosów po emisji
Anas Salahadin Adi 72,18%
Marcin Rylski 6,84%
Tomasz Romanik 6,78%
Pozostali 14,21%

Raporty okresowe – ROCZNE

Raporty okresowe – PÓŁROCZNE

Raporty okresowe – KWARTALNE

Relacje Inwestorskie i kontakt z mediami

Członkowie Zarządu
Tomasz Romanik, Marcin Rylski


tel. 22 636 01 07

e-mail: biuro@sakana.pl

Relacje Inwestorskie i kontakt z mediami

Członkowie Zarządu
Tomasz Romanik, Marcin Rylski


tel. 22 636 01 07

e-mail: biuro@sakana.pl

NWAI Dom Maklerski S.A. 
ul. Nowy Świat 64 
00-357 Warszawa 
Adres strony internetowej: https://www.nwai.pl

Relacje Inwestorskie i kontakt z mediami

Prezes Zarządu – Sylwia Adi


tel. 22 636 01 07

e-mail: biuro@sakana.pl

Close Menu