Relacje inwestorskie

Sakana S.A. jest polską spółka zarządzającą markami gastronomicznymi segmentu premium. Sakana tworzy unikatowe koncepcje gastronomiczne, które z powodzeniem mogą być implementowane na lokalnym rynku jak i na rynkach zagranicznych.

Sukces marki ,,Sakana Sushi Bar” stanowi solidne podwaliny pod rozwój firmy. Dzisiaj ambicją Sakana S.A. wraz z rozwojem własnej sieci jest stworzenie nowych możliwości biznesowych poprzez rozbudowanie własnych marek na rynkach lokalnych jak również poszerzenia własnego portfolio przez nowe kanały w szczególności ofertę franchisingową na dotychczasowe jaki i nowe marki.

Obecnie Sakana S.A. zarządza restauracjami w całej Polsce.

Czy spółka zamierza zmienić rynek notowań z NC na rynek podstawowy?
Obecnie spółka nie podejmuje działań w celu przeniesienia notowań na rynek podstawowy. Nie wykluczamy jednak, że takie działania będą podejmowane w przyszłości.

Czy spółka planuje nowe emisje w najbliższym czasie?
Obecnie spółka nie planuje nowych emisji akcji.

Czy spółka zamierza działać na zagranicznych rynkach?
Wprowadzenie oferty franszyzowej na marki znajdujące się w ofercie Sakana otwiera możliwość działania na rynkach zagranicznych.

Czy Sakana udziela licencji franszyzowych na swoje restauracje?
Obecnie zgodnie z strategia naszej spółki wszystkie marki znajdujące się w ofercie będą dostępne w formule licencyjnej. Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru partnerów franszyzowych i lokalizacji na nowe projekty.

ZARZĄD

Tomasz Romanik pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Tomasz Romanik (ur.1976) ma wyższe wykształcenie (magister prawa), ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2000 związany z działalnością gastronomiczną, założyciel i twórca konceptu Sakana Sushi Bar. Jest głównym udziałowcem spółki i od momentu jej zawiązania wchodzi pełni funkcje Prezesa Zarządu.

Marcin Rylski pełni funkcję Vice Prezesa Zarządu Spółki, ur. 1976 studiował na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest założycielem i współautorem konceptu sieci Sakana. Jest głównym udziałowcem spółki.

RADA NADZORCZA

Sylwia Adi

Agnieszka Rylska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Zarządzania i Marketingu, podyplomowego studium Zarządzania Marką organizowanego na tej samej uczelni. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. jako Asystentka Kierownika Projektu – Program PHARE przy Urzędzie Rady Ministrów, Specjalista ds. Marketingu i Promocji „Cosmopolitan” w wydawnictwie Hearst – Marquard Publishing Sp. z o.o., Account Manager w BTL Sp. z o.o., Brand Manager w Concept Polska Sp. z o.o., Sales Manager H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. oraz jako Brand Manager w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o., obecnie jest Managerem ds. Marketingu w międzynarodowej firmie Betware. Agnieszka Rylska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i zarządzania marką. Aktualnie członek Rady Nadzorczej.

Aleksander Diakonow
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod nr WA-8273, wykonujący zawód we własnej Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie
Warszawskim, ukończona aplikacja przy OIRP w Warszawie. Praca w czołowych kancelariach prawniczych działających na rynku polskim, a także jako prawnik w spółkach prawa handlowego. Jako radca prawny w ramach własnej
kancelarii od 2012 roku świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności branie
udziału w programach świadczenia bezpłatnych porad prawnych dla osób fizycznych w Gminie Tłuszcz. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej, w szczególności w zakresie świadczonych przez nie pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych (OPS Kobyłka, OPS Warszawa Wawer, OPS Warszawa Żoliborz, OPS Warszawa Ursynów, GOPS Izabelin), oraz dla klientów pomocy społecznej. Autor publikacji w tematyce prawniczej w prasie.
Współautor Autor książki Amortyzacja środków trwałych. Aspekt podatkowy i bilansowy, Wyd. Diffin. Realizator projektów powiatowych w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej: m. in. „Punktu konsultacyjnego dla rodzin” i
„Znowu Razem”. Świadczy także pomoc prawną dla osób zamieszkujących na terenie parafii Rzymskokatolickiej Św. Augustyna w Warszawie. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej.

Zofia Zielińska – jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawno – administracyjny (tytuł magistra administracji). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. jako specjalista ds. zatrudnienia i płac w przedsiębiorstwie Szkolenia i Usług Socjalnych w Warszawie, kierownik zespołu spraw pracowniczych a następnie specjalista w zakresie spraw kadrowych oraz zabezpieczenia informacji prawnie chronionych w PKO BP S.A.
Podczas pracy zawodowej zdobyła wiedzę w zakresie przepisów i procedur kadrowych oraz doświadczenie i praktykę w zakresie opracowywania regulaminów pracy, stosowania systemu ocen pracowników, opisywania stanowisk pracy, prowadzenia kancelarii tajnej. Ponadto ukończyła kursy i seminaria w zakresie naboru i selekcji kadr, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkoleń. Zofia Zielińska swobodnie posługuje się programami komputerowymi: kadrowo-płacowymi KALI i QBIT, PŁATNIK.

Dominika Romanik jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. Naukę zakończyła stażem podyplomowym i Lekarsko- Dentystycznym Egzaminem Państwowym. W 2008 roku rozpoczęła specjalizację z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji. Prowadzi własną działalność gospodarczą- praktyka stomatologiczna. Aktualnie członek Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące powiązań pomiędzy członkami organów Spółki

Pomiędzy członkami organów zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne.
Pani Agnieszka Rylska, będąca członkiem Rady Nadzorczej pozostaje w związku małżeńskim z Panem Marcinem Rylskim, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu w Spółce. Pani Dominika Romanik, będąca członkiem Rady Nadzorczej pozostaje w związku małżeńskim z Panem Tomaszem Romanikiem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu w Spółce. Pan Tomasz Romanik oraz Pan Marcin Rylski, posiadają odpowiednio 24,36 % i 24,57 %, udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania odpowiednio 24,36 % i 24,57 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Akcjonariusz% akcji i głosów po emisji
Anas Salahadin Adi66,67%
Marcin Rylski8,19%
Tomasz Romanik8,12%
Cormostan Trading Limited5,31%
Pozostali11,71%
Raporty okresowe – ROCZNE Raporty okresowe – PÓŁROCZNE Raporty okresowe – KWARTALNE

Relacje Inwestorskie i kontakt z mediami

Członkowie Zarządu
Tomasz Romanik, Marcin Rylski


tel. 22 636 01 07

e-mail: biuro@sakana.pl

Relacje Inwestorskie i kontakt z mediami

Członkowie Zarządu
Tomasz Romanik, Marcin Rylski


tel. 22 636 01 07

e-mail: biuro@sakana.pl

NWAI Dom Maklerski S.A. 
ul. Nowy Świat 64 
00-357 Warszawa 
Adres strony internetowej: https://www.nwai.pl

Relacje Inwestorskie i kontakt z mediami

Członkowie Zarządu
Tomasz Romanik, Marcin Rylski


tel. 22 636 01 07

e-mail: biuro@sakana.pl

Close Menu