Raport bieżący 16/2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 21.08.2008 r. podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar.

Czytaj dalej

Raport bieżący 14/2008

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 29.07.2008 r.podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar. Umowa jest umową terminową i wchodzi w życie z dniem 01.08.2008 r..

Czytaj dalej

Raport bieżący 13/2008

Zarząd SAKANA S.A. działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" pragnie poinformować, iż otrzymał od Pana Marcina Rylskiego, spolki Cormostan Trading Limited wpisanej do rejestru na Cyprze pod numerem HE-178714, spółki Keyspan Media Limited wpisanej do rejestru w Lichtensztajnie pod numerem FL-0002.221.138-8 stosowne dokumenty potwierdzające ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A.

Czytaj dalej

Raport bieżący 12/2008

Zarząd SAKANA S.A. działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" pragnie poinformować, iż otrzymał od Panów Roberta Bendera, Wojciecha Sekalskiego i Tomasza Romanika stosowne dokumenty potwierdzające ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A.

Czytaj dalej

Raport bieżący 4/2008

Zarzad Spolki SAKANA S.A. informuje ,ze Zarzad GPW wyznaczyl uchwala nr 338/2008 na dzien 8 maja 2008 roku pierwszy dzien notowan na rynku NewConnect 6 733 000 Akcji zwyklych na okaziciela serii A i B spolki SAKANA S.A. o wartosci nomonalnej 0,10 zl kazda.

Czytaj dalej

Raport bieżący 11/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2008 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Czytaj dalej

Raport bieżący 8/2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż działając na podstawie § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r., na godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SAKANA S.A., które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki, przy ul. Al. Solidarności 61.

Czytaj dalej
Close Menu