Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SAKANA S.A. Spółki Akcyjnej w Warszawie przy Al. Solidarności 61, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w dniu 6-02-2008 roku pod numerem 0000298107, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §10 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25-06-2009 roku o godz.14.00 w siedzibie Spółki, przy Al. Solidarności 61.

Czytaj dalej

Zmiana umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2009 r. Spółka zawarła aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą - kancelarią prawną Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa, na podstawie którego zmianie ulega termin obowiązywania umowy.

Czytaj dalej

Istotna informacja

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem jednej z prowadzonych inwestycji, na dzień 15 maja 2009 r. przewidziane jest otwarcie kolejnej restauracji Sakana Sushi Bar w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7.

Czytaj dalej

Rezygnacja Osoby Zarządzającej

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2009, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w godzinach popołudniowych, Pan Marcin Rylski złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Roberta Bender, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki SAKANA S.A. z dniem 9 kwietna 2009r.

Czytaj dalej
Close Menu