Zmiana adresu siedziby Spółki SAKANA S.A.

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż na mocy umowy najmu z dnia 15 września 2009 r. następuje zmiana adresu (siedziby) Spółki w Warszawie. Nowy adres siedziby Spółki: ul. Spokojna 7 lok.4 01-044 Warszawa Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu