Raport bieżący 10/2019 – Jednostkowy raport roczny SAKANA S.A. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje:
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe SAKANA S.A. za 2018 r.
2. Jednostkowy Raport Roczny SAKANA S.A. za 2018 r.
3. Opinię i raport Biegłego Rewidenta z badania za rok 2018

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe SAKANA S.A. za 2018 r..pdf

Jednostkowy Raport Roczny SAKANA S.A. za 2018 r.pdf

Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania za rok 2018.pdf

Close Menu