Raport bieżący 5/2020 – Zmiana daty publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o kolejnej zmianie daty publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 rok – termin publikacji tego raportu przypadać miał na dzień 28 maja 2020 r., następnie na dzień 30 czerwca 2020 r., niestety w związku z dalszymi utrudnieniami w działaniu księgowości Spółka zmuszona jest przesunąć termin publikacji ww. raportów na dzień 3 lipca 2020 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu EBI nr 1/2020 pozostają bez zmian. Ewentualne zmiany dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu