Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Raport za IV Q 2013 14.02.2014r.

Close Menu