Raport bieżący 16/2019 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SAKANA S.A. w dniu 24-06-2019 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 24 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Sylwia Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

SAKANA uchwaly ZWZA (24.06).pdf

Close Menu