Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku

Zarząd Sakana S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III Q 2013 r. Zgodnie z treścią raportu EBI nr 1/2013 z dnia 23.01.2013 r. publikacja raportu za III Q 2013 r. planowana była na dzień 12 listopada 2013 roku.
W związku z powyższą zmianą, nowa data publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r. ustalona zostaje na dzień 14 listopada 2013 roku.
Terminy przekazania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu