Raport okresowy za III Q 2012r.

Zarząd SAKANA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2012 r.
Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT_za_III_Q_2012_SAKANA_SA_12 11 12

Close Menu