Jednostkowy raport roczny SAKANA S.A. za 2013 r

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2013 r. oraz opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1, punkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Opinia i raport z badania sprawozdania finasowego za 2013 r.
Sakana SF 2013 jednostkowe..
Jednostkowy Raport Roczny SAKANA S.A..

Close Menu