Raport bieżący 4/2018 – Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Raport EBI za IQ_2018 – 15_05_2018

Close Menu