Oświadczenie w zakresie niestosowania niektórych zasad rekomendowanych w zbiorze Dobrych Praktyk

Zarząd Spółki SAKANA S.A. , w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie nieprzestrzegania niektórych zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych uchwałą nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
Podstawa prawna: § 4 ust.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Raport 12 Oświadczenie SAKANA SA o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Close Menu