Zmiana w strukturze akcjonariatu Sakana S.A.

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Artur Zarzycki dnia 22.07.2014 dokonał sprzedaży 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk akcji SAKANA S.A., obniżając udział w prawie głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5% ogólnej liczby akcji.
Struktura akcjonariatu w załączeniu.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
STRUKTURA AKCJONARIATU SAKANA S.A. 25.07.2014

Close Menu