Raport bieżący 3/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Sakana S.A. na dzień 28 maja 2018 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd spółki Sakana S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 maja 2018 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.
W załączeniu:
– pełna treść ogłoszenia
– projekt uchwały
– wzór pełnomocnictwa
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Sakana_NWZA_28_05_2018_informacja_o_zwolaniu
Sakana_NWZA_28_05_2018_projekty_uchwaBl
Sakana_NWZA_28_05_2018_wzor_pelnomocnictwa

Close Menu