Raport bieżący 6/2022 – Jednostkowy raport roczny 2021 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje Jednostkowy raport roczny za rok 2021 wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 2021 r..pdf

SF_SAKANA_2021 (3).pdf

Sakana S.A. informacja dodatkowa 2021 (3).pdf

Sprawozdanie z badania SAKANA S.A. za 2021r. jedn.-sig.pdf

Close Menu