Raport bieżący 10/2021 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Daniela Jarząba, a powołało w jego miejsce Panią Sylwię Adi.
Życiorys nowego członka Rady stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie, ZWZA powołało do nowej dwuletniej kadencji Radę w składzie:
Marcin Rylski
Aleksander Diakonow
Tomasz Romanik
Khadi Abdel Samad
Sylwia Adi

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys_członek RN Sylwia Adi.pdf

Close Menu