Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SAKANA S.A. SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 14/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. oraz raportu EBI nr 10/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Zarząd Sakana S.A. informuje, iż 11 września 2017 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwały o wyborze Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Obecnie funkcje w RN przedstawiają się następująco:
– Robert Bender – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Aleksander Diakonow Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
oraz Członkowie RN:
– Agnieszka Rylska,
– Dominika Romanik,
– Zofia Zielińska.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu