Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Sakana SA informuje, że w dniu 24 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sakana SA dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nowa kadencję, powołując w jej skład dotychczasowych członków.
Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
– Robert Bender – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Agnieszka Rylska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
– Dominika Romanik – Członek Rady Nadzorczej
– Urszula Bender – Członek Rady Nadzorczej
– Zofia Zielińska – Członek Rady Nadzorczej
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie Spółki www.sakanasa.pl
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu