Raport bieżący 8/2019 – Formularz Członka Zarządu SAKANA S.A. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu EBI 7/2019 z 18 kwietnia 2019 roku dot. zmiany składu zarządu SAKANA S.A. i powołania do jednoosobowego zarządu Pani Sylwii Adi do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Spółka, w załączeniu, publikuje Formularz nowego członka zarządu.

Życiorys zawodowy Pani Sylwii Adi dostępny jest na stronie korporacyjnej Spółki: www.sakanasa.pl

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Formularz S. Adi.pdf

Close Menu