Raport bieżący 1/2021 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2020 r. – 12.02.2021 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r. – 14.05.2021 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2021 r. – 13.08.2021 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r. – 10.11.2021 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 zostanie przekazany w dniu 31.05.2020 r.
Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu