Raport bieżący 5/2019 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SAKANA S.A. w dniu 18-04-2019 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 18 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uchwały podjęte na NWZA Sakana S.A._18-04-2019.pdf

Close Menu