Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje z załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 r.
Podstawa Prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT_za_IV_Q2011

Close Menu