Uchwały podjęte na ZWZA Sakana S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2014 opublikowanego dnia 23 czerwca 2014 r. Zarząd Sakana S.A. informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej notariusza protokołującego przebieg Walnego Zgromadzenia, w Uchwale nr 3 ZWZA błędnie wpisano kwotę zysku netto wskazując ?151.901,08 zł? zamiast ?217.311,58 zł?. Powyższa omyłka została sprostowana Protokołem z dnia 24.06.2014r. (Repertorium A Nr 5982/2014 -załącznik).
W załączeniu przekazujemy prawidłową treść uchwał (Repertorium A Nr 5939/2014).
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
REPERTORIUM A Nr 5982 2014
SAKANA_ZWZA_23.06.14 ko

Close Menu