Raport bieżący 4/2022 – Zmiana terminu publikacji raportów rocznych 2021 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana SA z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z dn. 25 stycznia 2022 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2021, z dnia 31 maja 2022 r. na dzień 25 maja 2022 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu