Nabycie udziałów w Spółce zależnej

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2016r. Spółka Sakana S.A. zawarła umowę nabycia 55 udziałów w spółce zależnej STM Sp. z o.o. po cenie nominalnej. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy Spółką a osobami fizycznymi.
Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Sakana S.A. posiadała 45% udziałów w Spółce STM Sp. z o.o. Po dokonaniu transakcji Sakana S.A. posiada 100% udziałów w Spółce.
Zamiarem SAKANA S.A. oraz STM Sp. z o.o. jest, aby Spółki stały się platformą współpracy w zakresie prowadzonej działalności gastronomicznej
Nabytą inwestycję Zarząd traktuje jako długoterminową, ponieważ Spółka STM Sp. z o.o. zmienia profil działalności na tożsamy z Sakana S.A. tj. prowadzenie lokalu Sushi Bar w Poznaniu przy ul. Górna Wilda oraz poprzez mobilne punkty gastronomiczne.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu