Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu, przekazuje raport okresowy za I kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Raport EBI za IQ 2017_15-05-2017 r.

Close Menu