Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Sakana S.A. na dzień 23 października 2017 r. SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki Sakana S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 października 2017 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.
W załączeniu:
– pełna treść ogłoszenia
– projekt uchwały
– wzór pełnomocnictwa
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Ogłoszenie o NWZA_23-10-2017
NWZA_23-10-2017_Projekt uchwały
NWZA_23-10-2017_Wzor pelnomocnictwa

Close Menu