Spłata kredytu (w nawiązaniu do raportu EBI nr 13/2014 z dnia 28.05.2014)

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu na kwotę 250.000,00 zł udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości na podstawie Umowy kredytowej z dnia 27.05.2014r. (podano do publicznej wiadomości w dniu 28.05.2014 Raport EBI 13/2014).
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu