Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne
za IV Q 2013 r. -12.02.2014 r.
za I Q 2014 r. – 14.05.2014 r.
za II Q 2014 r. – 14.08.2014 r.
za III Q 2014 r. – 14.11.2014 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 27 maja 2014 r.
Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu