Sprzedaż udziałów w Spółce zależnej

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24.11.2014r. Spółka Sakana S.A. zawarła umowę sprzedaży 3 udziałów (tj.6% w ogólnej liczbie udziałów) w spółce zależnej Opera Catering. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawieranej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną.
Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Sakana S.A. posiadała 30% udziałów w Spółce Opera Catering Sp. z o.o. Po dokonaniu transakcji Sakana S.A. posiada 24% udziałów w Spółce.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu