Raport bieżący 2/2023 – Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Adi Anas – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport 4Q2022.pdf

Close Menu