Sprzedaż udziałów w Spółce zależnej

Nawiązując do raportu nr 28/2014, Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 12.05.2015r. Spółka Sakana S.A. zawarła kolejną umowę sprzedaży 4 udziałów (tj.8% w ogólnej liczbie udziałów) w spółce zależnej Opera Catering. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawieranej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną.
Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Sakana S.A. posiadała 24% udziałów w Spółce Opera Catering Sp. z o.o. Po dokonaniu transakcji Sakana S.A. posiada 16% udziałów w Spółce.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu
Close Menu