Korekta raportu bieżącego nr 10/2014 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2014 roku na godzinę 9:00

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje korektę raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 26.05.2014 r. o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A. na dzień 23 czerwca 2014 roku.
Korekta dotyczy omyłkowo dodanego załącznika: ,,Projekty Uchwał ZWZA 23.06.2014?. Poprawny plik z projektami uchwał w załączeniu. Pozostała treść raportu nr 10/2014 oraz pozostałych załączników nie uległa zmianie.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Projekty uchwał ZWZA 23.06.2014r.

Close Menu