Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok

Zarząd Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie daty publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok.
Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2015, opublikowanym w dniu 27 stycznia 2015 r., pierwotny termin publikacji raportu przypadał na dzień 2 czerwca 2015 roku.
Aktualny termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok został ustalony na dzień 29 maja 2015 roku.
Termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok pozostaje bez zmian (2 czerwca 2015).
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu