Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne:
za IV Q 2012 r. -12 lutego 2013 r.
za I Q 2013 r. – 13 maja 2013 r.
za II Q 2013 r. – 12 sierpnia 2013 r.
za III Q 2013 r. – 12 listopada 2013 r.
za IV Q 2013 r. – 12 lutego 2014 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r. – 30 kwietnia 2013 r.
Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu