Zawarcie umowy kredytowej.

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2013 roku zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500.000,000PLN. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR1M + marża banku i przeznaczony na spłatę kredytu o którym Emitent informował w raporcie EBI numer 20/2012 oraz na finansowanie bieżących potrzeb Spółki, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu