Raport bieżący 25/2019 – Zmiana składu Rady Nadzorczej Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana S.A. informuje, że w dniu 24 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki poprzez odwołanie ze składu Pana Anas Salahadin Adi i powołanie w skład Rady Pana Khadi Abdel Samad.

Dotychczas w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:
– Anas Salahadin Adi
– Aleksander Diakonow
– Marcin Rylski
– Tomasz Romanik
– Daniel Jarząb

Aktualnie Radę Nadzorczą stanowią następujące osoby:
– Aleksander Diakonow
– Marcin Rylski
– Tomasz Romanik
– Daniel Jarząb
– Khadi Abdel Samad.

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Pana Abdel Samad zostanie umieszczony na stronie spółki i ogłoszony raportem do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego uzyskaniu przez Spółkę.
Życiorysy pozostałych członków Rady są na stronie www.sakanasa.pl i były już publikowane raportem.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu