Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2013 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Sakana S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2013 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.37 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Ogłoszenie o ZWZA 24 06 13
Projekty uchwal ZWZA 24 06 2013
Wzor pelnomocnictwa ZWZA 24 06 2013

Close Menu