Raport bieżący 6/2023 – Jednostkowy raport roczny za rok 2022 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje Jednostkowy raport roczny za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022 Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

Sakana S.A._SF_2022-2.pdf

Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu.pdf

SzB SAKANA S.A. za 2022 rok.sig.pdf

Close Menu