Raport bieżący 5/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2022 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Adi Anas – Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 20.06.2022.pdf

ZWZA_20.06.2022_Projekty uchwał.pdf

ZWZA_20.06.2022_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

ZWZA_20.06.22_Wzor pelnomocnictwa.pdf

ZWZA_20.06.2022_Formularz glosu przez pelnomocnika dla jednostek organizacyjnych.pdf

ZWZA_20.06.2022_Formularz glosu przez pelnomocnika dla osoby fizycznej.pdf

Close Menu