Powołanie Zarządu Sakana S.A. na nową kadencję

Zarząd Sakana S.A podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Członków Zarządu na wspólną pięcioletnią kadencję w dotychczasowym składzie :
Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu
Życiorysy zawodowe Członków Zarządu dostępne są na stronie Spółki www.sakanasa.pl
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu