Raport roczny SAKANA S.A. za 2011 rok.

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za 2011 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1, punkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Raport Roczny 2011
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Close Menu