Istotna informacja

Zarząd Spółki Sakana S.A. przekazuje do wiadomości publicznej informacje o podpisaniu umowy sponsorskiej z firmą Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest nawiązanie stałej współpracy w zakresie sprzedaży produktów objętych ofertą oraz prowadzenie wspólnych akcji marketingowo-promocyjnych. Umowa została zawarta na okres 3 lat i może mieć w przyszłości istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ” Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu