Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 dot. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2016 opublikowanego 29.01.2016 r. Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej błędnie wpisano rok przy podanych kwartałach.
Powinno być:
Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne
za IV Q 2015 r. – 05.02.2016 r.
za I Q 2016 r. – 12.05.2016 r.
za II Q 2016 r. – 12.08.2016 r.
za III Q 2016 r. – 14.11.2016 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 10.06.2016 r.
Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu