Raport bieżący 1/2023 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

SAKANA S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2022 r. – 14.02.2023 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2023 r. – 15.05.2023 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2023 r. – 14.08.2023 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2023 r. – 14.11.2023 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 zostanie przekazany w dniu 31.05.2023 r.
Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Adi Anas – Prezesa Zarządu
Close Menu