Raport bieżący 9/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. „Emitent” z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

SAKANA ZWZ (30.06).pdf

Close Menu