Raport bieżący 10/2020 – Korekta raportu okresowego za 1 kwartał 2019 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za 1 kwartał 2019 r., który był przekazany raportem nr 9/2019 w dniu 15 maja 2019 r.
Korekta polega na uzupełnieniu raportu o wybrane dane finansowe jednostek wyłączonych z konsolidacji (pkt. 6.3. porządku obrad).
Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1. pkt 8a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport IQ2019 korekta Sakana S.A.pdf

Close Menu