Zawarcie dwóch istotnych umów-zaciągnięcie pożyczek

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2015r. Spółka Sakana zawarła umowy pożyczki z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym z siedzibą w Warszawie. Pożyczki na łączną kwotę 579.500 zł zostały udzielone na okres 60 miesięcy z przeznaczeniem na przebudowę, adaptację i wyposażenie nowego konceptu gastronomicznego sieci. Umowy te stanowią istotne umowy z uwagi na wartość zobowiązań wynikających z tytułu ich zawarcia.
Szczegółowe warunki powołanych umów nie odbiegają od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu