Istotna Informacja (w nawiązaniu do raportów nr 19/2013, 8/2014, 15/2016, 24/2016)

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy, w sprawie z powództwa Artura Buty SPHU Butimex S.C.- Rono S.C. i Włodzimierza Buty SPHU Butimex S.C.- Rono S.C. o zapłatę, na dzień 4 listopada 2016r.
O postanowieniu Sądu Zarząd Spółki powiadomi odrębnym komunikatem w przedmiotowej sprawie.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu